מדף הספרים

שנכתבו ע”י איש החינוך יהונתן דורון

"כמה טוב שהבנות שלי מזכירות לי שכדאי לי לקרוא את הספרים הטובים והמועילים באמת
מהמדף של החיים"